PFT

Pneumatyczne urządzenia tłoczące

Zapewniają w pełni automatyczny transport wytwarzanych fabrycznie suchych zapraw z silosu/kontenera do agregatu tynkarskiego wzgl. do mieszarki.

Formularz kontaktowy