PFT

Rotoquirl, Rotomix

osoba kontaktowa

PFT ROTOQUIRL oraz PFT ROTOMIX, określane są jako mieszarki dodatkowe i dopasowane do rury mieszania PFT stosowanej w G 4, G 5 i w MONOJET.

ZALETY WIDOCZNE NA PIERWSZY RZUT OKA

Dodatkowe wymieszanie materiału zapewnia poprawę właściwości zaprawy a tym samym maksymalne wykorzystanie zalet jakościowych materiału.

PFT ROTOQUIRL o pojemności 4,2 l posiada w porównaniu z PFT ROTOMIX tę zaletę, że dzięki większemu pojemnikowi materiał może dłużej pozostawać w strefie mieszania.

Zastosowana w mieszarce dodatkowej łopatka mieszania napędzana jest bezpośrednio silnikiem pompy (ślimak tłoczący wraz z zabierakiem).

SPOSÓB DZIAŁANIA

Tworzące się w zaprawie większe pęcherze powietrza są rozdrabniane w mieszarce dodatkowej, co przyczynia się do stabilizacji materiału. W związku z tym nie dochodzi do pękania pęcherzy podczas wydostawania się zaprawy z dyszy. Zapewnia to większą elastyczność oraz większą wydajność zaprawy. Wskutek intensywnego dodatkowego wymieszania zaprawa pozbawiona jest wszelkich grudek, co gwarantuje jej łatwe, szybkie i równomierne nakładanie. Intensywne mieszanie dodatkowe zezwala na pełne ujawnianie korzystnych właściwości kruszywa. Możliwe jest optymalne wykorzystanie efektów łączenia się wody z gipsem. Dzięki temu powstaje gładka, sprężysta zaprawa w postaci gotowego tynku gipsowego, charakteryzująca się dobrymi właściwościami elastycznymi. Zastosowanie mieszarki dodatkowej przyczynia się niemal we wszystkich przypadkach do zwiększenia wydajności zaprawy.

Na przykład do:

  • Tynków drapanych / cyklinowanych
  • Zapraw klejących
  • Zapraw do zalewania ościeżnic
  • Płynnych jastrychów samopoziomujących

Formularz kontaktowy