Materiały Budowlane

Gazobeton

Gazobeton czyli beton komórkowy charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością cieplną. Ta izolacyjność jest jedną z najlepszych wśród wszystkich materiałów budowlanych przeznaczonych do wznoszenia ścian zewnętrznych. Dzięki temu jest to doskonały materiał nadający się do wznoszenia ścian jednowarstwowych. Kolejną cechą, która wyróżnia beton komórkowy spośród innych tego typu materiałów jest jego bardzo mały ciężar właściwy. Ze wględu na swój mineralny chrakter jest materiałem niepalnym zaklasyfikowany do najwyższej klasy odporności ogniowej A1. Materiał z gazobetonu można bardzo łatwo obrabiać bez użycia skomplikowanych i drogich narzędzi. Ściany postawione z betonu komórkowego mają wysoką zdolnośc akustyczną w porównaniu do materiałów o zbliżonej gęstości.

Materiał budowlany, rodzaj lekkiego betonu otrzymywanego poprzez wprowadzenie gazu, zwykle powietrza pod odpowiednim ciśnieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w wyniku czego powstają w nim jednorodne pory, zwane komórkami.Wykorzystywane są dwie metody wprowadzania powietrza: przez reakcję chemiczną – najczęściej proszek aluminiowy wprowadzony do cementu (gazobeton) lub przez dodanie do mieszanki czynnika pianotwórczego, który wprowadza pęcherzyki podczas mieszania przy dużej prędkości (pianobeton). Beton komórkowy wykazuje wysoką odkształcalność cieplną i wilgotnościową oraz wysoki skurcz

Formularz kontaktowy