Ogrodniczo-Rolniczy

Magnowap

Magnowap – w trosce o dobre plony

Odczyn gleby jest jednym z podstawowych czynników decydujących o jakości i wielkości plonów. Rośliny uprawiane na glebach zakwaszonych dają niższy plon i jednocześnie są gorszej jakości. Wapnowanie gleb wymagających tego zabiegu jest czynnikiem decydującym o wielkości plonów oraz efektywności działania wszystkich pozostałych nawozów.

Korzyści płynące ze stosowania nawozu Magnowap

Magnowap wywiera wpływ na wartości fizykochemiczne i chemiczne gleby oraz jest nośnikiem niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania rośliny składnika – wapnia i magnezu. Brak tych składników w glebie powoduje zakwaszenie, a w konsekwencji jej degradację.

Magnowap poprzez odkwaszenie gleby poprawia jej skład chemiczny i fizyczną strukturę. W warunkach zakwaszenia gleby i niedoboru magnezu zastosowanie nawozu Magnowap znacznie zwiększa plony – od 20% nawet do 50%. Obok magnezu i wapnia wprowadza do gleby niezbędne mikroelementy – poprawia cechy jakościowe roślin poprzez uzupełnienie magnezu i wapnia oraz innych mikroelementów. Oprócz tego wpływa na wartość odżywczą lub paszową produktów rolnych.

Systematyczne stosowanie wapna nawozowego poprawia odczyn gleby. Nawóz Magnowap ma podobne działanie do nawozów minralnych. Efekt widać już w pierwszym roku stosowania.

Zastosowanie nawozu Magnowap

Magnowap można stosować na wszystkich rodzajach gleb i w uprawie praktycznie wszystkich roślin wymagających zwapnowania. Szczególnie efektywny jest na kwaśnych glebach lekkich, ubogich w wapń i magnez. Terminy wysiewu mogą być dowolne, lecz najlepsze efekty uzyskuje się nawożąc glebę przed przyoraniem. Wtedy nawóz zostaje dobrze wymieszany z glebą, dzięki czemu szybciej działa.

Charakterystyka nawozu Magnowap

Nawóz Magnowap jest nośnikiem dużej ilości niezbędnych dla prawidłowego rozwoju roślin makro i mikroelementów, takich jak:

  • magnez
  • siarka
  • żelazo
  • miedź
  • cynk

Formularz kontaktowy