PFT

Pompy tłoczące

Przystosowane są przede wszystkim do przetwarzania/urabiania suchych zapraw wytwarzanych fabrycznie na bazie wapna/cementu a także do produktów mokrych, mas w postaci past i płynnych mediów. Stosowane w połączeniu ze sprężarką powietrzną i przyrządem natryskowym, mogą być również wykorzystywane do nakładania tynków i farb.

Formularz kontaktowy